جمهوری چک , پراگ , کلیسای جورج مقدس

کلیسای سه صحن سبک رومی است که در قعله پراگ واقع شده است و قدیمترین کلیسای کاتولیک در پراگ هم است. در این کلیسا آرام گاه اشرافهای چکی و مقبر لودمیلا مقدس قرار دارد. این کلیسا دو برج دارد. بنای ابتدایی در سال ۹۲۰ میلادی در دوره حکومت شاهزاده بوژیووی ۲ ساخته شد. در سال ۹۷۳ کنار این کلیسا صومعه بندیکتهای معبد تاسیس شد. در قرن ۱۲ نمازخانه لودمیلا مقدس ساخته شد. در این نمازخانه مقبره لودمیلا مقدس که در قرن ۱۴ ساخته شد قرار دارد. در طاق کلیسا نقاشی های عیسی و مریم مقدس وجود دارند. در قرن ۱۷ فرانچیسکو کاراتی نمای کلیسا را تعمیر کرد. در سال ۱۷۲۲ میلادی نمازخانه جون نیپوموک ساخته شد. در این نمازخانه مجسمه جون نیپوموک با فرشتگان قرار دارد. این مجسمه در سال ۱۷۲۲ ساخته شد.

ما را بیابید.

Gotop