هنگ کنگ , هنگ کنگ , پارک اقیانوس

این پارک یکی از بزرگترین پارک های آبی در جنوب شرق آسیا است. بازدیدکنندگان باید یک روز کامل را صرف بازدید از این مکان بنمایند. 

ما را بیابید.

Gotop