گرجستان , تفلیس , میدان آزادی

میدانی در شهر تفلیس است که مجسمه‌ای از جرجیس در آن قرار دارد.

 

ما را بیابید.

Gotop