روسیه , مسکو , موزه ها - موزه جنگ

موزه جنگ مسكو در سال 1993 در پارك بزرگي به نام پابدو (پيروزي) تاسيس شد. اين موزه از دو بخش تشكيل شده، در قسمتي از آن تسليحات نظامي به همراه تصاويري از صحنه‌هاي جنگ، اسامي سرداران و مبارزان به نمايش گذاشته شده است. در فضاي آزاد اين موزه نيز، ادوات نظامي بزرگ مانند تانك‌ها، توپ‌ها و هواپيماهاي جنگي قرار دارد. 
در تالارهاي اين موزه كه به تاريخ جنگ كبير ميهني سال‌هاي 1945-1941 اختصاص دارد، روزهاي جنگ، بصورت دقايق و لحظات، فشرده شده‎اند. اين موزه با كمك‌هاي خيريه مردم و با پول ماليات‎پردازان ساخته شده است. 
موزه مركزي جنگ كبير ميهني سال‌هاي 1945-1941 ، به عنوان مركز علمي - پژوهشي و اطلاعاتي - خبري برنامه‎ريزي شده بود. در اين موزه با كمك وزارت فرهنگ روسيه و شهرداري مسكو خزانه اساسي دولتي آثار يادبود مادي و معنوي مربوط به تاريخ جنگ ترتيب داده شده است. 
كلكسيون موزه با احتساب كتابخانه علمي شامل بيش از 100 هزار واحد نگهداري است.

در موزه جنگ مسكو مجموعه نادر وسايل شخصي و مدارك سربازان ارتش سرخ و كارگران كارخانه‎هاي پشت جبهه، فرماندهان معروف جنگ كبير ميهني و خلبانان و تك‎تيراندازان معروف، مديران صنايع و طراحان فني قرار دارد. 
در موزه جنگ مسكو، از اسلحه گرم ارتش كشورهاي شركت كننده در جنگ جهاني دوم و مدال‎هاي سربازان كه پس از جنگ كشف شده، نگهداري مي‌شود. 
كلكسيون پول‌هايي كه كشورهاي درگير براي مناطق اشغال شده منتشر مي‎كردند، از موارد ديدني اين موزه است، همچنين اونيفورم ارتش شوروي، وسايل معيشتي نظامي و غيرنظامي سال‌هاي 1940 به صورت نسبتاً كاملي در معرض نمايش گذاشته شده است. 
كاتيوشاي معروف شوروي، توپ ضدهوايي انگليسي، توپ ضدتانك آلماني، تانك سبك ژاپني و نمونه‎هاي متعدد ديگر سلاح‌هايي كه در جنگ جهاني دوم استفاده مي‌شد، در موزه نگهداري مي‎شوند. 
مجموعه آثار نقاشي نيز از ارزش زيادي برخوردار است. در سال 1987 ن. پ. كوشلف، گرد‎آورنده معروف پوسترهاي زمان جنگ از لنينگراد، اين پوسترها را به موزه هديه كرد و اين كلكسيون را بنيان نهاد. 
آثار تصويري و تجسمي اين موزه شامل مجسمه‎ها، نقاشي‎ها و تابلوهاي نقاشان حرفه‎اي و غيرحرفه‎اي است كه در سال‌هاي جنگ و بعد از جنگ ساخته شده‌اند. 
اين موزه از مجموعه قابل توجه پوسترهاي سياسي شوروي دوران جنگ كبير ميهني برخوردار است. خاطرات شركت كنندگان جنگ، آرشيو افراد و سازمان‌ها، نقشه‎هاي عملياتي و جغرافيايي، روزنامه، مجله، كتاب، نت، كارت پستال، شبنامه و عكس نيز در اين موزه نگهداري مي‌شود.

منبع: همشهري آنلاين 

ما را بیابید.

Gotop