مکزیک , مکزیکو سیتی , موزه ملی مردم شناسی

این مجموعه شامل قوم شناسی، مردم شناسی، باستان شناسی از روزگاران پیش از تاریخ مکزیک شامل گنجینه های آزتک ها، مایاها و سایر تمدن های مکزیکی است.​

ما را بیابید.

Gotop