مکزیک , مکزیکو سیتی , ستون استقلال

فرشته استقلال که آن را به نام اِل انجل یا ستون استقلال می شناسند، ستونی است که در میدان پاسئو د لا ریفورما در مرکز مکزیکوسیتی واقع شده است. ال انجل در یادبود صدمین سال شروع جنگ استقلال مکزیکو که در سال ۱۹۱۰ جشن گرفته شد، ساخته شد. این ستون یکی از مشهورترین نمادهای مکزیکوسیتی است.

ما را بیابید.

Gotop