تاجیکستان , دوشنبه , دریاچه سارز

این دریاچه در ۱۸ فوریه ۱۹۱۱ میلادی پس از زمین‌لرزهٔ تاجیکستان پیدایش یافت.در پی این زمین‌لرزه دِههٔ «اُسای» زیر کوه‌پاره‌ها ماند و دِههٔ «سریز» زیر آبی رفت که در پشت کوه‌پاره‌های یادشده جمع شده بود. بلندای این دریاچهٔ طبیعی از تراز دریا ۳۳۰۰ متر می‌باشد. 

ما را بیابید.

Gotop