جمهوری چک , پراگ , خانه رقصان پراگ

خانه رقصان نام یک ساختمان شناخته شده در شهر پراگ میباشد.این ساختمان به نام های خانه رقصان، ساختمان رقصان، گینگر و فرد یا خانه مست نیز معروف شده است.واکلاو هاول آخرین رئیس جمهور چکسلواکی و اولین رئیس جمهور چک، پیشنهاد ساخت خانه رقصان را به عنوان یک شگفتی معماری مدرن عنوان نمود.وی امیدوار بود این ساختمان دیدنی، بتواند روزی به یک جاذبه گردشگری پراگ مبدل گردد.این بنا توسط دو معمار به نام های فرانک گری آمریکایی و ولادو میلونیک کرواتی بنا گردیده است.این ساختمان بر روی ویرانه های ساختمانی که در جریان بمبگذاری سال ۱۹۴۵ پراگ ویران شد، بنا گردید.سال ها پس از این واقعه، یعنی در سال ۱۹۹۲ کار ساخت خانه رقصان شروع گردید و در سال ۱۹۹۶ تکامل یافت. این ساختمان زیبا و دیدنی در مرکز شهر پراگ واقع شده وبه عنوان یکی از مشهورترین ساختمان ها، شهرتی جهانی پیدا کرده است.

 

ما را بیابید.

Gotop