برزیل , برزیلیا , استادیوم ملی مانه گارینشا

ورزشگاهی در شهر برازیلیا در کشور برزیل است. این ورزشگاه که در سال ۱۹۷۴ ساخته شده است، ۶۸٬۰۰۹ نفر ظرفیت دارد. همچنین بخشی از مسابقات فوتبال بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۱۶ در ای ورزشگاه برگزار میشود.

ما را بیابید.

Gotop