فیلیپین , مانیلا , آتشفشان مایون

 ارتفاعی بیش از 2400 متر بالاتر از سطح دریا، برای شکل مخروطی کاملا متقارن آن قابل توجه است. بازدید کنندگان در اینجا می توانند از تعدادی فعالیت ها مانند کمپینگ، کوه نوردی، پیاده روی، تماشای پرنده و عکاسی لذت ببرند. آتشفشان مایون فعال ترین آتشفشان در فیلیپین است که بیش از 49 بار در 400 سال گذشته فوران داشته است . مخرب ترین فوران آتش فشان مایون به سال 1817 باز می گردد  که شهرهای نزدیک را با سنگ های آتشفشانی مورد هدف قرار داد. 

 

ما را بیابید.

Gotop