روسیه , مسکو ,  جاذبه های تاریخی - ساختمان هفت خواهران استالین

در شهر مسکو هفت سازه معماری بلند مرتبه وجود دارد که از لحاظ فرم و شکل ظاهری شبیه به هم ساخته شده اند که مشهور به هفت خواهران استالین هستند.این بناها در سالهای پایانی دهه 40 میلادی و اوایل دهه 50 احداث شده اند. بنا به پیشنهاد استالین در تاریخ 13 ژانویه 1947 شورای وزیران اتحاد جماهیر شوروی طرح ساخت آسمان خراش ها را در مسکو به تصویب رساند. در این طرح احداث 8 آسمان خراش به مناسبت جشن 800 مین سال احداث مسکو که در سال 1947 جشن گرفته شده بود، منظور شده بود. اما ساخت یکی از ساختمانها که در محله کیتای گوراد در حال انجام بود پس از مرگ استالین در سال 1953 متوقف شد. بجای این ساختمان بعدها هتل "روسیه" ساخته شد. طراحان این ساختمانها موفق به ایجاد طرحهای معماری بکری شدند که برگرفته از ادبیات خاص دوره امپراطوری استالین یا کلاسیزم بیادماندنی شوروی بود. آسمان خراشها نمونه اوج معماری استالینی در معماری شهری پس از جنگ جهانی دوم می باشد. البته نمونه های دیگری از این نوع ساختمانها در جهان وجود دارند که قدمت آنها بیش از هفت خواهران استالین می باشند مثل ساختمان شهرداری منهتن آمریکا.

این ساختمانهای 7 گانه عبارتند از:

1-ساختمان اصلی دانشگاه دولتی مسکو

2-مجتمع مسکونی در بلوار "کاتلنیچسکایا"

3- هتل "اوکراین"

4- ساختمان وزارت خارجه روسیه

5-مجتمع مسکونی در میدان "کودرینسکایا"

6- ساختمان اداری مسکونی "برج دوشکین" نزدیک "دروازه های سرخ"

7-هتل "لنینگراد"

ما را بیابید.

Gotop