فرم استخدام در دیدار

اطلاعات شخصی
مجرد متاهل
اطلاعات تماس
برای وارد کردن تلفن زبان سیستم خود را به EN تغییر دهید
برای وارد کردن تلفن زبان سیستم خود را به EN تغییر دهید
سوابق شغلی و تحصیلی
( در صورت آشنايي با ساير زبانها ذكر شود)

در صورت اشتغال به كار قبلي:

برای وارد کردن تلفن زبان سیستم خود را به EN تغییر دهید

با توجه به شناختي كه از تواناييهاي خود داريد فكر مي كنيد در كدام قسمت فعاليتهاي شركت موفق تر خواهيد بود؟

آيا مي توانيد به صورت تمام وقت (صبح و عصر)در محل كار حاضر شويد:

خیر بله

براي سپردن ضمانت جهت حسن انجام كار مشكلي نداريد؟

خیر بله

دو نفر معرف با ذكر مشخصات در جدول زير وارد نمائيد:

ردیف نام و نام خانوادگي شغل شماره تماس آدرس
۱ برای وارد کردن تلفن زبان سیستم خود را به EN تغییر دهید
۲ برای وارد کردن تلفن زبان سیستم خود را به EN تغییر دهید

لازم به ذكر است كه اين فرم جهت دوره آزمايشي پر شده و در صورت موافقت طرفين جهت ادامه كار فرم قرارداد جديد منعقد خواهد شد. كارفرما ميتواند قبل از اتمام دوره آزمايشي نسبت به ادامه كار كارآموز در دفتر تصميم گيري كند.

captcha
کد امنیتی بالا را در کادر زیر وارد نمایید

ما را بیابید.

Gotop